• Inläggskategori:Nyheter

WordPress hemsida åt EFT norr Fastighetsservice

EFT norr Fastighetsservice behövde en ny hemsida, den byggdes i WordPress den här gången.

EFT norr Fastighetsservice har många års erfarenhet av arbeten med fastighetsservice. Kvalitetsstark fastighetsservice med EFT norr. Vi jobbar hårt för att våra fastighetsskötare ska ge er bästa möjliga service baserat på just era behov.

När vi inleder ett samarbete utför vi alltid en noggrann genomgång av er fastighet utifrån de tjänster ni köper av oss.

För att hålla rätt kvalité på våra tjänster har vi en kvalitetssäkring där vår arbetsledare tar del av skötselteamet och kvalitetssäkrar det utförda arbetet.

En del av vara tjänster är:

Fastighetsrondering och tillsyn, Grönyteskötsel, Snöröjning, Halkbekämpning.
När våren sedan kommer sopar vi upp sanden samt fraktar bort den.

Se fler referenser >>

eft norr fastighetsservice