Köpa hemsida till företaget

Köpa hemsida

Idag räcker det inte med att bara ha en Facebook-sida för att lyfta sig ur mängden.

Men dom flesta som behöver anlita ett företag söker på Google efter den bästa i branschen med bra priser. Som ett resultat av det gäller det att hemsidan både är tilltalande i design och upplägg och ser professionell ut. Därför ska hemsidan vara sökmotorvänlig så att man kommer bra till på sökningar på Google.

Alltså är det bästa du kan göra, om du inte är så säker på att skapa en bra hemsida själv, anlita någon som skapar hemsidan just åt dig så som du vill ha den.

kopa hemsidan
varfor anlita distansdata

Därför ska man anlita DistansData!

DistansData är expert på hemsidor och webbshoppar sen år 2004. Över 800 kundprojekt har färdigställts under dom här 17 åren vilket borgar för stora kunskaper. Läs mer om DistansData WordPress hemsida >>

Alla projekten är gjorda på distans vilket gör att du kan lita på att du får det du vill ha utan att vara på plats. Du får din vision utförd via telefon och mail vilket i dessa Covid-19 tider bara är ett ytterligare plus.

Till hemsidan så kan man även enkelt koppla in Woocommerce webshop.

Köpa hemsida till företaget, vad du får!

Du får en responsiv hemsida skapad i den fria programvaran WordPress för endast 3 500 kr exkl.moms i en engångsavgift, sedan äger du hemsidan själv. Läs mer om WordPress programvara >>
 
Den grafiska profilen anpassas åt just dig. Du får hjälp med att lägga in 1 huvudsida + 4 undersidor med texter och bilder, dessa sidor sökmotoroptimeras (SEO) även åt dig. Sedan kan du själv ändra på sidorna och lägga till nya via administrationsgränssnittet. Att köpa hemsida av någon som kan hemsidor är i längden bättre än att skapa en dålig hemsida själv.
Fri support ingår! 
egen hemsida

Responsiv hemsida

En Responsiv hemsida innebär webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har. Det innebär att besökare kan se samma webbplats på ett bra sätt via alla enheter så som mobiltelefon, surfplatta eller en persondator.

Vad är WordPress

WordPress är ett innehållshanteringssystem (CMS) skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen. Det distribueras under en GNU General public-licens (GPL) och kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste publiceringssystemen på marknaden och finns på tusentals webbplatser.

Kundreferenser

DistansData har erfarenhet av hemsidor och e-handelslösningar sen år 2004, och har levererat över 800 webshoppar och hemsidor under åren. Se exempel på hemsidor skapade av DistansData för att se hur tidigare hemsidor är skapade.

Köp hemsida:

Om du undrar över något eller har en rabattkod så skriv det här.
Allmänna villkor vid beställning av en webshop eller en hemsida

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandena mellan DistansData och kund avseende de av DistansData installerad programvara. DistansData tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida www.distansdata.se. DistansDatas meddelande till kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

2. En webshop eller hemsida per domänadress
Kund går med på att DistansData webbshoppens eller hemsidans programvara ej får spridas vidare gratis eller för pengar, programvaran får endast användas på en domänadress. Om kund säljer verksamheten så får naturligtvis programvaran följa med, men den nya kunden förbinder sig också att ej sprida programvaran vidare gratis eller mot pengar, DistansDatas kund ska meddela köparen av verksamheten detta.

3. Avtal
Avtal skall anses ha träffats i och med att DistansData registrerar kunds beställning alternativt kunden själv registrerar sig på DistansDatas hemsida. Bekräftelse på beställning skickas via e-post till vid beställningen angiven e-postadress. DistansData förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund ifall kunden kan antas ej följa dessa allmänna villkor för tjänsten.

4. Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande prislista för tjänsten. Kund får faktura på 1 månad men DistansData förbehåller sig rätten att fakturera kund i förskott. Betalning sker i förskott, eller vid betalning mot faktura skall betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställelsedatum. När kund har betalat avgiften vid förskottsbetalning så åtar sig DistansData att installera programvaran enligt beställning av kund. Kund skall omgående meddela DistansData om en faktura anses felaktig. Kund skall meddela DistansData vid ändring av faktureringsadress, skriftligt via brev alternativt med e-post till [email protected] Om kund efter påminnelse och inkassokrav och kronofogdekrav inte betalar fakturan så anses avtalet vara brutet från kundens sida och DistansData har då rätt att återta utfört arbete tills fakturan är betald i sin helhet.

5. Kundens ansvar
Kunden ansvarar helt för kundens korrespondens, kunds inlägg i nyhetsmöten, innehållet på kunds webbsidor samt andra aktiviteter som kund utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar även för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa allmänna villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot och lagra information. Kund är också ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Kund är själv ansvarig för att uppdatera sig om ändringar i avtalet mellan kund och DistansData på hemsidan www.distansdata.se

6. Ansvarsbegränsning
DistansData har efter installerad programvara och överlåtelse till kund ej något ansvar för hur programvaran fungerar eller används av kund och kan således inte vara ansvarig för att göra nya ändringar av programvaran utan betalning i framtiden. Ej heller har DistansData något ansvar för innehållet i programvaran som kunden lägger in. DistansData följer distansavtalslagen och dess regler.

7. Dataskyddsförordningen GDPR och personuppgifter
DistansData behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna få betalt för din beställning av tjänster hos oss. Kunduppgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Om du prenumererar på nyhetsbrevet och vill bli borttagen så kan du i nyhetsbrevet klicka på att du vill sluta prenumerera på nyhetsbrevet så tas du bort från listan.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv när du fyller i dina personuppgifter vid beställning på vår hemsida.

De personuppgifter vi har om dig delas inte med tredje part annat än då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss, se Kontakta oss sidan hur du når oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Fullständig information om EU:s Dataskyddsförordning GDPR och personuppgifter https://www.distansdata.se/GDPR.pdf