E-handelns kraftiga tillväxt fortsätter. Första kvartalet 2011 steg försäljningen med 10,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010. Då är det värt att notera att även första kvartalet 2010 var ett starkt kvartal och att fjolåret avslutade mycket positivt. Det handlar således om en ökning från en redan hög nivå. e-handeln av varor omsatte 25 miljarder kronor 2010, vilket motsvarade en tillväxt på 13,1 procent jämfört med året innan.

Prognosen för 2011 är en fortsatt stark tillväxt med cirka tolv procent. Det skulle innebära en omsättning för e-handeln på 28 miljarder kronor under 2012. De tre segment som dominerar på den svenska e-handelsmarknaden av varor är hemelektronik, kläder/skor och media (böcker, flmer, cd-skivor och dataspel). e-handeln med hemelektronik omsatte 6 miljarder kronor under 2010, vilket motsvarar 24 procent av e-handelsmarknaden. 

Kläder omsatte 5,5 miljarder kronor (22 procent av marknaden) och media 3 miljarder kronor (12 procent av marknaden). Årets tre första månaderhar dock utvecklingen sett något olika ut för dessa segment. Hemelektronik har gått starkare än e-handeln i stort med en tillväxt på tolv procent och kläder/skor har ökat med nio procent. Däremot har media haft en betydligt måttligare tillväxt på två procent.

Det kan man läsa i e-barometern Q1 2011. Läs hela rapporten>>

Posten följer i samarbete med Svensk Distanshandel och  Handelns Utredningsinstitut den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under april månad 2011 och bygger på ett urval av cirka 650 företag med försäljning över internet. Vidare har en undersökning med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning  mellan 18-79 år genomförts mellan 1-12 april, med hjälp av TNS SIFos internetpanel. e-barometern publiceras en gång per kvartal

Lämna ett svar