develop your own website

Dataskyddsförordningen GDPR och personuppgifter

DistansData behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, organisationsnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att  Frilans Finans ska kunna fakturera dig för tjänsterna. Kunduppgifter sparas enligt gällande bokföringsregler. 

Om du prenumererar på nyhetsbrevet och vill bli borttagen så kan du i nyhetsbrevet klicka på att du vill sluta prenumerera på nyhetsbrevet så tas du bort från listan. 

DistansData har fått dina uppgifter från dig själv när du fyller i dina personuppgifter vid beställning på hemsidan. 

Du har rätt att kontakta Frilans Finans eller DistansData om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta DistansData, se Kontaksidan hur du når oss. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Fullständig information om EU:s Dataskyddsförordning GDPR och personuppgifter >>

Mobirise
Kontakt

Telefontid vardagar
09.00 - 18.00
070 - 990 45 24

Frågor och begäran om mer information
info@distansdata.se 

Följ mig

Få snabbare nyheter följ mig på sociala medier:
›› Facebook
›› Twitter
›› Blogg

Frilans Finans
Levonline Webbhotell
Payer Checkout
Payson
Paypal

© Copyright 2018 DistansData.se - All Rights Reserved